Eesti Linnuhuviliste Ühing

ELÜ on loodud linnuhuvilistele abiks ja arenemiseks,samuti aga kogemuste vahetamiseks ja üksteise toetamiseks.
Meie loodame koguda koos ornitofauna armastajaid, kasvatajaid, linnuomanikke, samuti aga linnuarste ja ornitolooge. Meie põhieesmärk see on: informeerimine ja ornitofauna armastajate valgustumine eesmärgiga lindude looduses arvukust ja liigi mitmekesisust säilitada, samuti aga pidamise kultuuri tõstmine ja lindude pidamist vangistuses.
Info puudujääk lindude vangistuses pidamise kohta (kuhu kuuluvad söötmine, õpetamine, hooldus jne) viib, sageli, haledate tagajärjete juurde. Nõuanded, mida annavad mõned müüjad zoopoodides, kellel ei ole linde, on mõnikord lihtsalt absurdsed. Paljud ornitoloogid, oma eriala spetsiifika tõttu (lindude vaatlemine looduses) ei saa aidata pidamise küsimuses, rehabilitsioonis või hoolduses vangistuse tingimustes.
Kahjuks, tänapäevased inimesed, eriti linnaelanikud, omandavad loodusest piisavalt pinnalisi teadmisi, kuid vahel saavad kõige elusa kirglikuteks kaitsjateks, esinedes samuti inimesega lindude pidamise vastu. Nimetades loodust loomade koduks, nad tahtmatult võrdlevad oma jõukat elu pideva võitlusega ellujäämise eest. Harva kui keegi teab, kui raske on linnul ellu jääda tänapäevases maailmas. Paraku, meie elame kaugelt mitte ideaalses ühiskonnas, kus inimene on sunnitud hävitada loomamaailma, isegi seda mitte soovides. Annaks jumal, et kunagi rohkearvulised linnuliigid ei kaoks loodusest ja jäävad ainult üksikud liigid vähearvulisel inimese rühmal, kes pidavad linde endal kodus. Meie inimesed,tahame rohkem positiivset energiat, mis aitab meil elada,kellegil aga isegi ellu jääda. Ei ole midagi imelikku, et paljud tahaksid pikendada kevadet või suve. On olemas üks viis,et teile tuletaks meelde kevadisest soojusest külmadel
jaanuari õhtutel-see on teie lindude laulmine.
Nüüdisajal (2006.aasta) lindude pidamise kultuur Eestis on väga madal, kui sellest võib üldse rääkida. Just kultuur tihti määrab kvaliteeti ja linnu elu kestust vangistuse tingimustes. Meie siiralt usume ja loodame, et teadmiste taseme tõstmisega lindude pidamise kohta, hakkavad olema säilitatud ka mõned linnuliigid looduses. Õigesti korraldatud lindude pidamine mitte ainult viib lemmikute elutaseme paranemise juurde, vaid soodustab ka nende paljunemist vangistuses, mis omakorda viib illegaalse lindude loodusest kõrvaldamise juurest kaugemale.
Lindude pidamine-mittelihtne teadus. Mitte harva võib jälgida,et linnu omandamine juhtub absoluutselt spontaalselt ja mõtlematult. Lind kas sattub koju täiesti juhuslikult,näiteks on leitud haavatud või nõrgenenud, tänaval kaasa võetud või looduses. Inimesed hakkavad linnust infot otsima, pidamise, söötmise kohta, kahjuks, juba pärast tema sattumist koju. Soetades tavalisi või piisavalt haruldasi, eksootilisi linde, tekib samuti probleem kvaliteetse spetsialiseeritud kirjanduse omandamisega nende lindude pidamise kohta,mida eesti/vene keeles praegu lihtsalt ei ole. Seepärast tõuseb teravalt küsimus omanikute tagamisest vajaliku infoga.
Meie ülesanne on aidata kõikidel huvitatud armastajatel, luua nende sulelistele lemmikutele maksimaalselt mugavat elu.